6 Mart Cuma saat 19:00 – 20:00 arası yapılacak.

Birinci Grup: Şiddet

Sağlık Çalışanlarına Şiddet Konusunda Medyanın Etkisi ve Çalışanların Görüşleri
1 Cenk Hilmi Kılıç, 2 Şule Yılmaz, 3 Dilara Kılıç 4Ayşe Doğruyol
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlıkta Şiddet Hakkında Bir Sosyal Medya Araştırması
1 Ayşe Zülal Tokaç, 2 Yusuf Taşçı, 3 Hüseyin Küçükali, 3 Ömer Ataç, 3 Osman Hayran
1 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü 3 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sağlık Alanında Şiddet: Beyaz Kod Uygulamaları Analizi
1 Doc. Dr. Fatma Nur KESIKTAS 2 CEZAIR ÇAYTAŞ 3 YONCA İBİŞİ 4 SEÇİL KARAMAN
İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi Hatalar İle İlgili Gazete Haberlerinin İçerik Değerlendirmesi
Özlem Eskil Çiçek
S.B. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diş Hekimlerinin Tıbbi Hata Tutumlarının İncelenmesi
1 Mustafa YENİLMEZ 2 Fadime ÇINAR
1 T.C. Sağlık Bakanlığı Ahmet Yüksel Özemre Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 2 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Diş Hekimlerinin Kültürlerarası Yeterliliklerinin İncelenmesi
1 Mustafa YENİLMEZ 2 Fadime ÇINAR
1 T.C. Sağlık Bakanlığı Ahmet Yüksel Özemre Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 2 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

İkinci Grup: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı, Çalışma Koşulları

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Çalışma Koşulları
1 Doc.Dr.Fatma Nur Kesiktas,2 Emine Kala,3 Işıl Görgü
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Çalışanlarının Sıfır Atık’a Katkısı ve Sıfır Atık’ın Önemi Üzerine Bir Çalışma
1 Mehmet Erbakan, 2 Ayşe Keçeci, 3 İrfan Öztürk
Maltepe Devlet Hastanesi

Afetlerde Sağlık Çalışanlarının Güvenliği
Tunçay Palteki
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir Devlet Hastanesi Personelinin Dağılım Profili ve Çalışma Şartlarının Değerlendirilmesi
Habip Yılmaz, Mustafa N. Namlı, Fatma Ünal, Öner Batur, Murat Altuntaş
1,2,3,4 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 3, İstanbul 5 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

İstanbul’da bir Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki Çalışanların Çalışma Koşulları için Geri Bildirimleri
1 Mustafa N. Namlı, 2 Habip Yılmaz, 3 Fatma Ünal, 4 Öner Batur, 5 Murat Altuntaş
1,2,3,4 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 3, İstanbul 5 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğüne Kamunun Bakışı
FATMA ÖZDOĞRU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Destek Ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü

Üçüncü Grup: Sağlık Çalışanları Psikolojik Boyut

Nöbet Usulü Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında Uyku Kalite Düzeyi Ve Psikolojik Semptom İlişkilerinin İncelenmesi
1 Sacit İçten 2 Gülcan Koyuncu
1 İ.Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları, 2 Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü

Kurum Kültürü ve Tükenmişlik Kavramı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Hastane Örneği
1 Cenk Hilmi Kılıç, 2 Tolga Baş , 3 Ümit Şahin Orhan, 4 Aydın Gülay
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul’da bir Psikiyatri Dal Hastanesi Çalışanlarının Mesleki Doyumu
1 Mustafa N. Namlı, 2 Habip Yılmaz, 3 Fatma Ünal, 4 Öner Batur, 5 Murat Altuntaş
1,2,3,4 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 3, İstanbul 5 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumunun, Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi
Nazmiye Arslan, Özlem Eskil Çiçek, Murat Erkıran
S.B Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmajın Çift Yönlü Değerlendirilmesi: Bir Dal Hastanesi Örneği
1.Özlem AYAZ, 2.Pınar GÜNGÖR KETENCİ, 3.Mehmet Emin KARABULUT, 4.Melike ŞAHİN, 5.Başak BİLİR KAYA
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Bir Dal Hastanesinde Görev Yapan Sürekli İşçilerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
1 Mehmet Emin KARABULUT, 2 Özlem AYAZ, 3 Pınar GÜNGÖR KETENCİ, 4 Melike ŞAHİN, 4 Başak BİLİR KAYA
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Dördüncü Grup: Uygulamalı Eğitim

İstanbul’da bir Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki Çalışanların Çalışma Koşulları için Geri Bildirimleri
1 Mustafa N. Namlı, 2 Habip Yılmaz, 3 Fatma Ünal, 4 Öner Batur, 5 Murat Altuntaş
1,2,3,4 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 3, İstanbul 5 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

Sahayla İletişimin Sağlık Hizmetlerine Etkisi: Üsküdar İlçesi Kanser Tarama Örneği
1 Mehmet Akif Sezerol, 2 Yusuf Taşçı
1 Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul

Sağlık Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri: Bir Dal Hastanesi Örneği
1 Melike ŞAHİN, 2 Pınar GÜNGÖR KETENCİ, 3 Özlem AYAZ, 4 Mehmet Emin KARABULUT, 5 Başak BİLİR KAYA
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Bir Dal Hastanesi Örneğinde E-Nabız Uygulamasının Bilinirliği
1. Pınar GÜNGÖR KETENCİ, 2. Özlem AYAZ, 3. Mehmet Emin KARABULUT, 4. Melike ŞAHİN, 5.Başak BİLİR KAYA
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Tıbbi Tedavi Sürecindeki Çocuklarımızın Eğitime Dahil Oluşlarının Tedavileri Üzerindeki Etkileri Üzerine Görüşler
Melek Okur Proje Koordinatörü, Ebru Ülkü PDR Uzmanı, Mustafa Kubilay Bahçe Şube Müdürü
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi

Sağlık Çalışanlarının Rehber Hemşirelik Modeli Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi
1 Sunay Güner, 2 Zümrüt Duvan Erkoç, 3 Leyla Çakır, 4 Kadir Işık
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi