DÜZENLEYEN

İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği

Saçak 2020 Kongresi Onursal Başkanı

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. Rabia BİLİCİ

KONGRE GENEL SEKRETERİ

Av. Şule YILMAZ

DÜZENLEME KURULU

Serdal ZELYURT

Uzm. Dr. Rıdvan BİLİCİ

Ahmet POLAT

Tevfik KESEMEN

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN
Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU
Behlül ÜNVER
Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ
Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Cem KÖYLÜOĞLU
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK
Cevat AKSAKAL
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Uz. Dr. Demet ERCİYES
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Fahri OVALI
Prof. Dr. Feridun YENİSEY
Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR
Doç. Dr. Halit YEREBAKAN
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI
Prof. Dr. Haydar SUR
Hüseyin ÇELİK
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
Prof. Dr Melih BULUT
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU 

   

Op. Dr. Lütfü ÇIRAKOĞKU
Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI
Prof. Dr. Mithat KIYAK
Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNEN
Prof. Dr. Mustafa TURAN
Doç. Dr. Nilgün TEKKEŞİN
Doç. Dr. Rabia BİLİCİ
Op. Dr. Reşat BAHAT
Prof. Dr. Saadet YAZICI
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Hakim Doç. Dr. Selami DEMİRKOL
Prof. Dr. Semih BASKAN
Dr. Serdar SAVAŞ
Av. Şule YILMAZ
Prof. Dr. Tamer AKER
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay PALTEKİ
Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
Prof. Dr. Yener ÜNVER
Prof. Dr. Yunus SÖYLET