1.Açık Oturum: Sağlıkta Yaptıklarımız, Yapamadıklarımız, Yapmayı Planladıklarımız

2.Hipokrat'tan Günümüze Sağlık Sisteminin Değişimi

3.Sağlık Hukuku ve Tıbbi Uygulama Hataları

4.Sağlıkta Dijitalleşme ve Sağlık Çalışanlarına Yansımaları

5.Sağlıkta Dönüşüm

6.Sağlıkta Performans Sistemi

7.Sağlık Alanında Şiddet

8.Sağlıkta Mesleki Örgütlenme

9.Hassas ve Riskli Alanlarda Sağlık Çalışanı Olmak

10.Toplumsal Travmalarda Sağlık Çalışanı Olmak

11.Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik ve Ruhsal Sorunlar

12.Mesleki Sigortalar

13.Sağlık Çalışanlarının Eğitimi

14.Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Çalışma Koşulları

15.Sağlık Uygulama Alanında İmkân Eşitsizliği ve Özel Hastaneler

16.Sağlığın Sanat Boyutu ve Sanatçıları

17.Sağlık Çalışanlarının İdari Hizmet Kusurları ve Rücu

18.Sağlık Çalışanının Endişeleri ve Defansif Tıp

19.Üniversite Hastanelerinde Sağlık Çalışanları

20.Sağlık Sınıfı Olmayan Sağlık Çalışanı Olmak

21.Medya ve Sağlık Çalışanları

22.Aile Hekimliğinde Sağlık Çalışanı Olmak