5 Mart Perşembe

13:30 - 14:30

1. OTURUM
Şehir Hastaneleri ve Sağlık Çalışanları
Moderatör Prof. Dr. Haydar SUR

Neden Şehir Hastaneleri?
Dr. Muhammed GÜLYURT

Bir Şehir Hastanesi Örneği
Op. Dr. Aziz Ahmet SÜREL

Şehir Hastanelerinin Sürdürülebilirliği
Prof. Dr. Mithat KIYAK

14:45 - 15:45

2. OTURUM
Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde ve Riskli Ortamlarda Sağlık Çalışanı Olmak
Moderatör Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN

Afetlerde Sağlık Çalışanı Olmak: UMKE
Levent BİRCAN

Yoğun Bakımda Sağlık Çalışanı Olmak
Doç. Dr. Volkan İNCE

Aile Sağlığı Merkezlerinde Sağlık Çalışanı Olmak
Dr. Mistan ARSLANCAN

15:45 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00

3. OTURUM.
Sağlık Çalışanlarının İdari Hizmet Kusurları
Moderatör Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hakim Hasan Tahsin GÖKÇAN

Sağlık Alanında İdari Davalar ve Tazminde Rücu
Doç. Dr. Serkan ÇINARLI

Sağlık Hizmeti Dolayısıyla İdari Sorumluluk
Av. Ülker KUĞU

Hukuki Vaka Tartışmaları

17:00 - 17:15 Kahve Arası
17:15 - 18:15

4. OTURUM
Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Etmenleri
Moderatör Behlül ÜNVER

Sağlık Çalışanlarında Risk Yaklaşımı ve Yönetimi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Fiziksel ve Ergonomik Riskler ve Korunma
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE

Biyolojik, Kimyasal Riskler ve Korunma
Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE

6 Mart Cuma

08:15 - 08:45

KONGRE RESMİ AÇILIŞ KONUŞMALARI

Doç. Dr. Rabia BİLİCİ Kongre Başkanı

Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili

Dr. Fahrettin KOCA Sağlık Bakanı (Tensipleri Halinde)

09:00 - 10:00

ORTAK OTURUM
Sağlıkta Dün, Bugün ve Yarın
Moderatör Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

Dr. Hasan ÇAĞIL

10:00 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 11:15

5. OTURUM
Hipokrat'tan Günümüze Sağlık Sisteminin Değişimi
Moderatör Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Sağlık Sisteminin Değişimi ve Sağlık Çalışanlarına Etkisi
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

Sağlık İnsan Gücünde 21. Yüzyıldaki Gelişmeler
Prof. Dr. Haydar SUR

Sağlık Çalışanları Açısından Tıp Etiğinin Anlamı ve Önemi
Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ

11:00: 10:15 Kahve Arası
11:30 - 12:30

6. OTURUM
Sağlık Çalışanının Eğitimi
Moderatör Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNEN

Eğitimin Çeşitleri ve Planlaması
Prof. Dr. Adnan YÜKSEL

Eğitim Yöntemleri
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK

Kalite Bazlı Eğitim Süreci ve Değerlendirme
Dr. Öğ. Üyesi Tuncay PALTEKİ

12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00

7. OTURUM
Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik ve Ruhsal Sorunlar
Moderatör Doç. Dr. Rabia BİLİCİ

16:15 - 16:30 Kahve Arası

Sağlık Çalışanı Hastalanırsa; Hasta ve Hekim Kimliği Nasıl Yer Değiştirir?
Prof. Dr. Peykan GÖKALP

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik
Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR

Sağlık Çalışanlarında Bağımlılık
Prof. Dr. Zehra ARIKAN

15:15 - 16:15

8. OTURUM
Sağlık Çalışanlarının Endişeleri ve Defansif Tıp
Moderatör Av. Şule YILMAZ

Tıp Eğitimi ve Defansif Tıp
Prof. Dr. Yunus SÖYLET

Defansif Tıp ve Ceza Hukuku
Prof. Dr. Dr. H. C. Yener ÜNVER

Hukuki Vaka Tartışmaları

16:15 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:30

9. OTURUM
Sağlıkta Dönüşüm
Moderatör Prof. Dr. Haluk ÖZSARI

Sağlıkta Dönüşümün Gerekliliği
Dr. Hüseyin ÇELİK

Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Çalışanına Etkisi
SEMİH DURMUŞ

Sağlıkta Dönüşümün Topluma Etkisi
Önder KAHVECİ

7 Mart Cumartesi

08:30 - 09:30

10. OTURUM
Sağlık Çalışanına Şiddet
Moderatör İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan FİDAN

09:30 - 09:45 Kahve Arası

Şiddete Psikolojik Bakış
Prof. Dr. Tamer AKER

Sağlık Çalışanına Şiddet
Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ

Sağlık Çalışanına Destek: Beyaz Kod
Olcay KUTLUBAY

09:45 - 10:45

11. OTURUM
Sağlık Çalışanı ve Tıbbi Müdahale ile İlgili Hukuki Süreçler
Moderatör Prof. Dr. Dr. H. C. Yener ÜNVER

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Tıp Uygulamalarından Kaynaklı Hak İhlalleri
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hakim Hasan Tahsin GÖKCAN

Yargıtayın Bakış Açısıyla Tıbbi Müdahale Hatalarından Kaynaklı Özel Hukuk Sorumluluğu
Yargıtay Üyesi Hakim Battal YILMAZ

Tıbbi Hukuki Vaka Tartışmaları

11:00 - 12:00

12. OTURUM
Sağlıkta Dijitalleşme, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Sağlık Çalışanlarına Yansımaları
Moderatör Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU

Dijitalleşmenin Sağlık Sistemine Katkıları
Dr. Şuayip BİRİNCİ

Sağlıkta Teknolojinin Sağlık Çalışanına Etkileri
Prof. Dr. Ümmihan İŞOĞLU

Sağlıkta Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sınırları
Prof. Dr. Fahri OVALI

12:00 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:15

13. OTURUM
Üniversite ve Özel Hastanelerde Sağlık Çalışanı Olmak
Moderatör Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

Kamu Üniversitesi Hastanelerinde Sağlık Çalışanları
Prof. Dr. Saadet AKARSU

Afiliye Üniversite Hastanelerinde Sağlık Çalışanları
Prof. Dr. İsmail CİNEL

Özel Hastanelerde Sağlık Çalışanları
Op. Dr. Reşat BAHAT

14:15 - 14:30 Kahve Arası
14:30 - 15:30

14. OTURUM
Sağlığın Sanat, Felsefe ve Medya Boyutu
Moderatör Doç. Dr. Halit YEREBAKAN

Tıbbın Felsefe Boyutu
Prof. Dr. Cihangir KAYMAZ

Sağlığın Sanat Boyutu ve Sanatçıları
Prof. Dr. Nihat ARIKAN

Sağlık Çalışanı ve Medya
Doç. Dr. Halit YEREBAKAN

15:30 - 15:45 Kahve Arası
15:45 - 16:45

15. OTURUM
Toplumsal Travmalarda Sağlık Çalışanları
Moderatör Prof. Dr. Tamer AKER

Ülkemizin Toplumsal Travmalarla Sınavı
Uzm. Dr. Feyza ÇELİK

Travmalarda Eşduyum Yorgunluğu ve Sağlıkçının Özbakımı
Psk. Cumhur AMASYALI

Toplumsal Travmalarda Psiko Sosyal Yaklaşımlar ve Uzmanların Rolü
Psk. Alagün Belce BAHŞİ

16:45 - 17:00 Kahve Arası
17:00 -18:00

16. OTURUM
Sağlıkta Mesleki Örgütlenme
Moderatör Cevat AKSAKAL

Mesleki Örgütlenmede Meslek Odaları
Doç. Dr. İrfan GÖKÇAY

Kadın Hekimler Örgütlenme Örneği: KAHEV
Dr. Gülser Göktolga PINAR

Mesleki Örgütlenmelerde Hemşirelik Boyutu
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM

8 Mart Pazar

08:30 - 14:00

Otel Çıkış İşlemleri