Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi


   MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖNBİLGİLENDİRME FORMU

 

Rezervasyonunuzun gerçekleşmiş olması için ödemenizin tamamının alınmış olması gerekmektedir.

 

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu satış sözleşmesinin tarafları; Konak Mah. Yıldırım Cad. Origami Flat İş Merkezi 1/D Nilüfer / BURSA adresinde yerleşik " BEK KONGRE TURİZM FUAR ORGANİZASYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ." (Bu sözleşmede kısaca ACENTE diye anılacaktır). Diğer tarafta Tüketici arasında SAÇAK 2020 Kongresi kayıt ve konaklama konusunda iş bu sözleşme akdolunmuştur.

 

2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE' nın Müşteri'ye http://www.sacak2020.org internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

2.1.GENEL HÜKÜMLER

2.1.1. Müşteri, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

2.1.2. ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle Müşteri'ye karşı sorumludur. 
2.1.3. Hizmetin ifasından sonra Müşteri'ye ait kredi kartının ACENTE'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE'ye ödememesi halinde Müşteri, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

 

3. UYGULAMA

3.1. Müşteri 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında konaklama yapacaktır ve bu tarihler haricinde tesis musait ise konaklama için acentaya uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.

 

Bildirili kayıt ücreti 750,00 TL, bildirisiz kayıt ücreti 1.000.00 TL (kayıt ücreti konaklamayı kapsamayıp sadece kongreye katılım hakkını sağlamaktadır.)

 

5-8 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya Rixos Sungate Otel’de her şey dahil konseptte konaklama bedeli tek kişilik oda için 2.300,00 TL, çift kişilik oda için kişi başı 1.500,00 TL, çift kişilik odaya ilave 3. Kişi için fark tutarı ise 600,00 TL’dir.(11 yaş ve üstü içindir.)

 

3.2. Acenta, Müşterinin konaklama tesisindeki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

3.3. Müşterinin otele giriş saati 14.00’dür. Otelden çıkışı en son saat 12.00’dir.

3.4. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.  Acenta'nın sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

3.5. Müşteri hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihiden itibaren 7 gün içerisinde malı ve hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildirimlerinin acenteye ulaşması tarihinden itibaren malı veya hizmeti iade hakkı vardır. Promosyon Fiyatlı Ürünler - Erken Rezervasyon - Yılbaşı - Bayram - Sömestre vb. gibi kampanyalı ürünlerde alınan ürünün, iadesi hakkındaki durum bu maddedeki yazılı olan hakları bağlamamaktadır.

 

4. SÜRE VE FESİH

4.1. Yapılan rezervasyonlar Sağlık Çalışanları Kongresi kapsamında yapıldığı için aşağıda belirtilen şartlarda ancak başka bir sağlık çalışanına devredilebilir. Devredilmek istenen kişinin sağlık çalışanı olması koşulu ile devir rezervasyon yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içerisinde gerçekleşebilir.

4.2. Müşteri ön ödemesini yaptığını rezervasyonla ilgili istediği değişikliği organizasyon başlangıç tarihinden 7 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece iş bu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.

4.3. Rezervasyonlar Sağlık Çalışanları Kongresi kapsamında 5-8 Mart 2020 tarihlerini kapsamakta olup rezervasyon yapıldıktan sonra konaklama tarihine 30 gün kalana kadar iptal edilebilir.

4.4. Müşterinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acenta Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4.5. Müşteri rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri hallerinde Rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir.

4.6. Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu kısmen veya tamamen değiştirebilir ve iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

5. İPTAL VE DİĞER HÜKÜMLER

5.1. Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Müşterinin özen borcudur. Müşteri şikayetçi olduğu halde hizmeti acente yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5.2. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini,mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

5.3. Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi gerek Acenta'ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder. Acenta, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile, konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, acentanın mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acenta müşteriyi aynı standartda veya bir üst kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

5.4. İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

5.5. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında tahsil edilir. Bu farktan acenta sorumlu değildir.

5.6. Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının inisiyatifinde olduğundan acenteye bu konuda bir taleple itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama bedeli olarak fatura edilir.

5.7. Müşteri otelle ilgili tüm memnuniyetsizliklerini öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini acente üzerinden yapamaz.

 

6. BİLGİ VE BİLDİRİMLER

   5.1. Online sistem üzerinden yapılan rezervasyon ile ilgili bilgi belge ve sonrası için Acente tarafından yapılacak olan mail ve sms bilgilendirmelerini kabul eder.